“Praca – integracja”, czyli zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami na poczcie

W ramach programów aktywizacji zawodowej Poczta Polska rekrutuje w swoje szeregi coraz więcej osób z niepełnosprawnościami. W 2020 spółka zatrudniła już 58 osób, a do końca roku ta liczba ma wzrosnąć do 360 nowych pracowników.

Firma odpowiedzialna społecznie

Poczta Polska od 2018 uczestniczy w programie rozwojowym „Praca – Integracja” we współpracy z PFRON oraz Fundacją „Aktywizacja”. Do końca 2020 roku spółka chce zatrudniać aż 360 osób na stanowiskach listonoszy, w punktach obsługi klienta i w sortowniach. Jest to jedno z wielu działań Poczty Polskiej, które chce być postrzegana jako firma odpowiedzialna społecznie. Wśród celów, do jakich zmierza, jest wyrównywanie szans społecznych w rozwoju.

Poczta Polska jest w tym momencie jednym z największych polskich pracodawców. Zatrudnia ponad 80 tysięcy osób w całym kraju. Spółka stale planuje innowacyjne działania na rzecz poprawy jakości obsługi klienta oraz atrakcyjności pracy dla pracowników. W grudniu 2014 roku wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wynosił nieco ponad 1%, a pod koniec 2019 znacząco wzrósł do prawie 2,3%. Obecnie Poczta Polska zatrudnia około 2000 osób z niepełnosprawnościami w różnym stopniu.

Podnoszenie szans równego rozwoju

Zarząd spółki wypowiada się, że ich doświadczenia związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami są bardzo pozytywne i zachęcają do podobnych działań również inne firmy. Chcą stać się wzorem dla innych w kwestii umożliwiania rozwoju zawodowego wszystkim grupom społecznym. Za swoje dotychczasowe programy w stronę odpowiedzialnego biznesu są często doceniani przez organizacje przeciwdziałające wykluczeniu.

Rekrutacja pracowników do Poczty Polskiej odbywa się we współpracy z Fundacją “Aktywizacja”. W ramach projektu specjaliści pomagają kandydatom przygotować się do podjęcia nowej pracy. Działania wspierające obejmują konsultacje, spotkania z doradcami zawodowymi, psychologami i prawnikami. Do tego beneficjenci uczestniczą w zajęciach motywacyjnych oraz rozwijających kompetencje pracownicze i zawodowe poprzez warsztaty i szkolenia kierunkowe.