Nowoczesne podejście w dostarczaniu przesyłek

Wraz ze zmieniającymi się standardami usług na rynku, Poczta Polska także równolegle wprowadza modernizacje i usprawnienia, w trosce o zadowolenie klienta. Do jednych z najnowszych udogodnień należy możliwość odbioru przesyłek poleconych w formie elektronicznej.

Paczkomat, kurier czy poczta tradycyjna?

Klienci chętnie korzystają z możliwości odbioru przesyłek w paczkomatach, a wszelką korespondencję papierowo zmieniają na formę elektroniczną. Są to działania w trosce o własny komfort oraz o środowisko. Poczta Polska także podąża za zmieniającymi się oczekiwaniami klienta. Przez Internet będą doręczane jedynie przesyłki polecone z potwierdzeniem odbioru lub elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

Odbiór przesyłek przez Internet to ogromne ułatwienie, które nie stawia ograniczeń czasowych. Z tej oferty Poczty Polskiej mogą skorzystać osoby, które posiadają Profil Zaufany. Jest to bezpłatna forma potwierdzania swojej tożsamości w systemach elektronicznej administracji, nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Należy także założyć własną eSkrzynkę na stronie Poczty Polskiej i złożyć przez Internet dyspozycję otrzymywania korespondencji online. Cały proces wypełniania danych trwa do kilku minut.

Usługi odbioru korespondencji w formie elektronicznej

Odbiór przesyłek poleconych w formie elektronicznej należy do licznych innowacyjnych rozwiązań Poczty Polskiej, wprowadzonych w okresie epidemii. Korespondencja otrzymywana na eSkrzynkę jest nadal poufna i w pełni zabezpieczona. Z usługi wyłączone są jednak pisma wysyłane przez sądy, trybunały, prokuraturę i komornika, które nadal obowiązkowo będą dostarczane w formie tradycyjnej.

Poczta Polska codziennie dostarcza prawie 1,5 mln listów i skutecznie wprowadza coraz nowsze rozwiązania w procesie cyfryzacji. Główną zaletą tych rozwiązań jest jednakowy dostęp dla wszystkich obywateli, niezależnie od miejsca zamieszkania. Osoby, które nie złożą dyspozycji o otrzymywaniu przesyłek w formie elektronicznej, będą nadal otrzymywały korespondencję w tradycyjny sposób.

Więcej informacji na temat przesyłek Poczty Polskiej możecie przeczytać pod adresem: https://www.kuriernet.pl/blog/2020/07/15/status-przesylki-poczta-polska/